Home » Chinh sách bảo hành

Chinh sách bảo hành

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng từ ngày mua. Lưu ý chính sách bảo hành này không áp dụng với sản phẩm nằm trong trường hợp sau:

+ Đã qua sử dụng;

+ Không có biên nhận giao hàng hoặc hóa đơn bán hàng từ Thành Đạt.